publicerad: 2021  
radium radiet el. radium el. radiumet
Ra
radi·um·et
substantiv
ra´dium
ett starkt radio­aktivt grund­ämne vars salter har mycket stor betydelse in­om radio­terapin
radiumbehandling; radiumstrålning
belagt sedan 1900; modern bildn. till lat. rad´ius 'stråle'; jfr ur­sprung till radie