publicerad: 2021  
radon radonet
Rn
rad·on·et
substantiv
[-å´n]
ett färg- och luktlöst, radio­aktivt grund­ämne som till­hör ädel­gaserna
radonhalt; radonhus; radonmätning
den blågrå lätt­betongen visade sig av­ge för hög halt av radon; strålning från radon i bo­städer kan ge lung­skador
belagt sedan 1925; till radium, med an­slutning till argon m.fl.