publicerad: 2021  
rak rakt raka
adjektiv
1 som följer en väg som är den kortaste möjliga mellan två (aktuella el. tänkta) punkter
MOTSATS krokig, 1sned
ett rakt streck; rak höger­marginal; raka furor; en rak vägsträcka; hålla rak kurs; kamma rak bena; han stirrade rakt fram (adverbial)
spec. i fråga om kroppens och då mest ryggens hållning
taket var så lågt att man inte kunde stå rak; han var på­fallande rak i ryggen
ofta med bi­betydelse av stolthet el. integritet
hålla huvudet rakt
äv. som ut­förs med ut­sträckt arm om boxnings­slag
en rak höger
äv. försvagat i adverbiell an­vändning precis
hon slog honom rakt i an­siktet; han såg henne rakt i ögonen; hon ljög honom rakt i an­siktet (adverbial)
äv. bildligt, sär­skilt beträffande tid
en rak väg genom historien
gå rakt på sak se sak
på rak arm se arm
rak ord­följd se ordföljd
rak ränta se ränta
rak som en fura helt rakden gamle var rak i ryggen som en fura
raka puckar se puck
raka rör se rör
raka spåret (till något) se spår
raka vägen (till något) se väg
rakt upp och ner 1lod­rätthan satt rakt upp och ner i soffan och stirrade in i väggen 2utan om­svepi biografin berättar hon rakt upp och ner om sina alkohol­problem
(släkt) i rakt ned­stigande led se led
springa rakt i armarna på någon se arm
belagt sedan 1541; gemensamt germanskt ord, urspr. 'ut­sträckt'; besläktat med korrekt, 1räcka!!, rät
2 i nekande eller dylikt ut­tryck absolut
raka mot­satsen; det var rakt ingen­ting (adverbial); det går rakt inte för sig (adverbial)
belagt sedan 1827
3 okonstlad och ärlig om handling eller dylikt
rak (mot någon)
en rak fråga; ett rakt svar; en rak och öppen blick
vara det enda raka vara den enda förnuftiga eller möjliga lösningenutrednings­enheten har blivit starkt ifråga­satt och det enda raka är att ut­se en ny grupp av experter
belagt sedan 1915
4 som inne­bär att samma typ av händelse upp­repar sig i obruten följd
lagets tredje raka seger; hon vann i tre raka set
belagt sedan 1935