publicerad: 2021  
apparat apparaten apparater
ap·par·at·en
substantiv
appara´t
1 samman­satt mekaniskt eller elektriskt hjälp­medel ofta för omvandling av energi till hanterlig form och mängd
sätta på apparaten; slå av apparaten; stänga av apparaten
spec. om mät­instrument
mätapparat
äv. anatomi funktionellt organiskt system
matsmältningsapparat; rörelseapparat
belagt sedan 1825; av lat. appara´tus 'tillrustning; an­ordning', till ad´ 'till' och para´re 'rusta, ställa i ordning'; jfr ur­sprung till parat
2 (arbetande) organisation
dra igång en stor apparat; hela den komplicerade apparat som krävs för en effektiv förvaltning
äv. (resultat av) formell metod
en lärd apparat av tyskt märke
belagt sedan 1626