publicerad: 2021  
ranunkelväxt ranunkel­växten ranunkel­växter
ranunkel|­växt·en
substantiv
ranunk`elväxt
typ av ört med livligt färgade blommor ensamma, i knippe el. klase; om bl.a. smör­blomma, akleja, kabbeleka, sippa och pion
belagt sedan 1888