publicerad: 2021  
rationell rationellt rationella
rat·ion·ell
adjektiv
[rat∫onel´]
1 effektiv ibland tack vare rationalisering
rationell stor­drift; jord­bruket är rationellt organiserat (adverbial)
belagt sedan 1816; av franska rationnel; av lat. rationa´lis med samma betydelse, till rat´io 'beräkning; efter­tanke; förnuft'; nära besläktat med ranson, ration
2 grundad på förnuftet
en rationell förklaring
belagt sedan 1811
3 som kan ut­tryckas som bråk mellan hela tal om den enklaste typen av tal näst hel­tal (och inne­fattande dem)
rationella tal; hela tal och bråk är rationella, men inte t.ex. roten ur 2 (√2 )
belagt sedan 1745