publicerad: 2021  
rationalisering rationaliseringen rationaliseringar
rat·ion·al·is·er·ing·en
substantiv
rationalise´ring [rat∫on-]
1 organisation av något på ett mer arbets­besparande sätt
rationaliseringsvinst; strukturrationalisering
rationalisering (av något)
rationaliseringen av jord­bruket; rationaliseringar och effektiviseringar in­om den offentliga sektorn
belagt sedan 1928
2 försök att (i efter­hand) ge en förnufts­mässig motivering åt viss (besvärande) handling eller dylikt
rationalisering (av något)
belagt sedan 1907