publicerad: 2021  
rattsurfa rattsurfade rattsurfat
verb
ratt`surfa
var­dagligt an­vända hand­hållen mobil­telefon, surf­platta m.m. vid fram­förande av motor­drivet for­don
någon rattsurfar
många ratt­surfar trots att det är olagligt, och nu upp­manas de att sluta sms:a bak­om ratten
belagt sedan 2014