publicerad: 2021  
recidiv recidivet, plural recidiv, bestämd plural recidiven
re·cid·iv·et
substantiv
recidi´v
återfall i sjukdom el. kriminalitet
få recidiv
belagt sedan 1716; till lat. recidi´vus 'åter­fallande'