publicerad: 2021  
regelbunden regelbundet regelbundna
regel|­bund·en
adjektiv
re`gelbunden
som åter­kommer med jämna mellan­rum och utan större förändring; i rum el. tid
ett regel­bundet mönster; en regel­bunden över­syn av huset; barn ska ha regel­bundna vanor; ett regel­bundet arbete; regel­bundet åter­kommande an­fall (adverbial)
äv. som har balanserade proportioner
ett vackert an­sikte med regel­bundna drag
belagt sedan 1712