publicerad: 2021  
regera regerade regerat
verb
rege´ra
ut­öva högsta politiska makt i ett land
regent; samregera
någon regerar
ofta i konstruktion med objekt
någon regerar (över) något
ständiga strejker och upp­lopp gjorde landet nästan omöjligt att regera
äv. ut­vidgat en­väldigt bestämma över
någon regerar (över någon) (någonstans)
i köket regerade kokerskan; tuppen regerade i höns­gården
äv. i sport­sammanhang i presens particip som senast vann mästerskapet
regerande någon
den regerande mästaren är favorit in­för årets turnering
äv. bildligt
något regerar
kretsar där penningen regerar
belagt sedan 1480 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska regera; av lat. reg´ere 'rikta; styra; regera'; jfr ur­sprung till dirigera, interregnum, korrigera, 1regal, regemente; besläktat med rak, rät
regeraregerande, regering, regemente