publicerad: 2021  
regim regimen regimer
reg·im·en
substantiv
[-∫i´m]
ofta ned­sättande om odemokratisk regering högsta styrelse för ett land vanligen om både regering och politiskt system
regimkritisk; kolonialregim; skräckregim
en fascistisk regim; tidningen förvandlades till regimens lydiga redskap
äv. om ledning på lägre nivå vanligen inte ned­sättande
pensionatet har fått en ny regim; rektor NN:s stränga regim
belagt sedan 1837; av franska régime med samma betydelse; av lat. reg´imen 'styrelse'; till regera