publicerad: 2021  
rektor rektorn rektorer
substantiv
rek´tor el. rek`tor
ofta obestämd form då bestämd form kunde väntas (titel för) högsta administrativa och pedagogiska ledaren för skola, universitet, hög­skola eller annan utbildnings­institution
rektorsexpedition; rektorsutbildning
rektor (för/på/vid något)
rektor (för något)
rektor (något)
rektor (vid något)
eleven bad om ett en­skilt sam­tal med rektor; som rektor för skolan har hon både personal- och budget­ansvar; en bi­trädande rektor med an­svar för den över­gripande pedagogiska planeringen
belagt sedan 1612; av lat. re´ctor 'styres­man'; till regera