publicerad: 2021  
relativisera relativiserade relativiserat
verb
relativise´ra
få (något) att fram­stå som mindre allvarligt än det egentligen är ofta genom att jäm­föra med något annat som på­stås vara lika allvarligt
relativisera något
försöken att relativisera Förintelsen
belagt sedan 1910
relativiserarelativiserande, relativisering