publicerad: 2021  
repetitionsövning repetitions­övningen repetitions­övningar
kortform repövning
re·pet·it·ions|­öv·ning·en
substantiv
[-∫o`ns-]
kortare militär vidareutbildning för värn­pliktig som genom­gått grund­utbildning ibland (särsk. förr) upp­repad med några års mellan­rum
belagt sedan 1882