publicerad: 2021  
reservofficer reserv­officeren; plural reserv­officerare äv. reserv­officerer, bestämd plural reserv­officerarna äv. reserv­officererna
re·serv|­of·fic·er·en
substantiv
reser`vofficer
person med officersutbildning som gör viss militärtjänstgöring men inte är yrkes­militär
belagt sedan 1869