publicerad: 2021  
målvakt mål­vakten mål­vakter
mål|­vakt·en
substantiv
`lvakt
1 spelare i boll­spel vars huvud­uppgift är att (som sista ut­post) förhindra att motståndar­laget gör mål vanligen med rätt att an­vända samtliga kropps­delar i mots. till övriga spelare
målvaktsparad; fotbollsmålvakt; handbollsmålvakt; reservmålvakt
mål­vakten kastade sig och tippade bollen över målet; en fenomenal reflex­räddning av mål­vakten; mål­vakten sägs ibland vara halva laget i is­hockey
belagt sedan 1903
2 person som (i sam­band med olaglig fastighets­affär eller dylikt) tar på sig risken att bli straffad genom att officiellt vara den som inte betalar skatt el. av­gifter
belagt sedan 1990