publicerad: 2021  
reträttplats reträtt­platsen reträtt­platser
re·trätt|­plats·en
substantiv
reträtt`plats
plats som är mål för reträtt
ofta bildligt
en reträtt­plats där det andliga livet kan över­vintra; allt fler svenskar skaffar sig en reträtt­plats på varmare bredd­grader
spec. om tjänst för tidigare politiker etc.
han fick en reträtt­plats som ambassadör i en av de mindre staterna i Syd­amerika
belagt sedan 1632