publicerad: 2021  
rhinologi rhinologin
rhino·login
substantiv
[-gi´]
läran om näsan och dess sjukdomar
belagt sedan 1890; till grek. rhis´ 'näsa' och log´os '(en) lära'