publicerad: 2021  
riksdag riks­dagen riks­dagar
riks|­dag·en
substantiv
[rik´s-] äv. [rik`s-]
folk­representation i ett land bl.a. i Sverige
riksdagsbeslut; riksdagsdebatt; riksdagsmajoritet
val till riks­dagen; väljas in i riks­dagen; sitta i riks­dagen; åka ur riks­dagen; riks­dagen samman­träder; regering och riks­dag; riks­dagens hög­tidliga öppnande
äv. om (tid för) dennas samman­träde
den första svenska riks­dagen hölls enligt traditionen i Arboga
äv. om riksdags­huset
riks­dagens åhörarläktare; gå till riks­dagen
äv. om lands­omfattande möte för organisation eller dylikt vanligen i sammansättn.
elevriksdag; värnpliktsriksdag
äv. om samman­komst el. samling av djur (sär­skilt fåglar) som för oväsen och dylikt skämtsamt i sammansättn.
kråkriksdag; skatriksdag
polsk riks­dag stormig och resultat­lös samman­komstdär del­tagarna talar i munnen på var­andra: det blev polsk riks­dag på mötet när alla ville göra sig hörda
belagt sedan 1541; efter tyska Reichstag med samma betydelse; till rike och dag i bet. 'ut­satt dag; samman­komst'