publicerad: 2021  
risk risken risker
risk·en
substantiv
möjlighet till negativ ut­veckling eller negativt resultat
JFR chans, 1fara
riskfaktor; risktagning; explosionsrisk; skaderisk; smittorisk
risk (för något/att+verb/sats)
risk (för något)
risk (för sats)
risk (för att+verb)
risk (att+verb/sats)
risk (sats)
risk (att+verb)
ut­sätta sig för risker; det är risk för dåligt väder till helgen; hon tog sig över ravinen med risk för livet; rökare löper större risk än icke-rökare att drabbas av lung­cancer
sär­skilt i fråga om (på­börjande av) handling som kan få negativt resultat i vissa ut­tryck
ta (stora) risker
spec. i ekonomiska samman­hang (ibland neutralt)
sprida riskerna; före­taget tog risken att satsa på upp­finningen; "risk" har definierats som "variation av värde"
spec. äv. i försäkrings­sammanhang
riskbedömning; självrisk
äv. om person som upp­fattas som farlig
på egen risk med eget an­svar för eventuella skadoringa regel­bundna vattenprover tas så all ostron­ätning sker på egen risk
belagt sedan 1629; av franska risque med samma betydelse; av om­diskuterat urspr.