publicerad: 2021  
ritual ritualen el. ritualet, plural ritualer el. ritual, bestämd plural ritualerna el. ritualen
ritu·al·en
substantiv
ritua´l
noga fast­lagt mönster för (viss) hög­tidlig akt eller förrättning särsk. om religiös så­dan
gudstjänstritual; offerritual
en ritual (för något/att+verb)
en ritual (för något)
en ritual (för att+verb)
följa en ritual; in­vecklade religiösa ritualer
äv. försvagat in­vant handlingsmönster
kvällsritual
ritualerna för köp­slående i sydligare länder; söndagskvällens bio­besök hade nästan blivit en ritual
belagt sedan 1758; av lat. ritua´le med samma betydelse, till ritua´lis 'som rör religiöst bruk'; jfr ur­sprung till rit, rituell