publicerad: 2021  
rolig roligt roliga
ro·lig
adjektiv
ro`lig
som lockar till munterhet om person el. före­teelse
MOTSATS ledsam, tråkig JFR lustig, skojig
rolig (för någon) (att+verb)
en rolig historia; en rolig bok; hon höll ett roligt tal; han gjorde ta­fatta försök att vara rolig
äv. försvagat mycket trevlig
hon är rolig att prata med; det var roligt att träffa honom igen
äv. med konstruktions­växling
de hade roligt åt hans imitationer
äv. med bi­betydelse av konstighet var­dagligt
han är rolig med det att han aldrig kommer när han har lovat
belagt sedan 1640; jfr fornsvenska roliker 'lugn'; till 1ro, med samma bet.förskjutning som roa; jfr ur­sprung till orolig