publicerad: 2021  
1roll rollen roller
roll·en
substantiv
[rål´]
1 karaktär i teater­pjäs eller film vars egenskaper tecknas genom repliker och agerande
rollfigur; rollgestaltning; rolltolkning; filmroll; hjälteroll; huvudroll; talroll; titelroll
(i) rollen (som någon)
hon spelar den viktigaste rollen i filmen; Hamlet är en oerhört krävande roll; pjäsens svaghet är att de viktigaste rollerna inte hänger ihop psykologiskt
äv. gestaltning av viss person i teater­pjäs eller film
rollbesättning; debutroll
i rollen som den neurotiska modern ser vi NN
äv. om replik­text för viss person i teater­pjäs
läsa in en roll; ersättaren repeterade in rollen på två veckor
äv. bildligt i ut­tryck för onaturlighet eller dylikt
man har en känsla av att han aldrig är sig själv utan hela tiden spelar en roll
belagt sedan 1741; av franska rôle 'roll; lista; register'; av medeltidslat. rot´ula 'förteckning; pappersrulla'; besläktat med enrollera, kontroll 1, rotel, 2rulla
2 visst (förväntat) sätt att vara och bete sig i ett socialt samman­hang
rollfördelning; föräldraroll; kvinnoroll; könsroll; lärarroll; mansroll; yrkesroll
rollen (som någon)
hon van­trivdes i rollen som hemma­fru
äv. något ut­vidgat funktion
ha en fram­trädande roll; ha en under­ordnad roll; han spelade en av­görande roll vid förhandlingarna; kyrkans roll i dagens sam­hälle
ha spelat ut sin roll inte längre ha någon funktion att fyllai och med att Öresundsbron togs i bruk hade färjan Malmö–Köpen­hamn spelat ut sin roll
inte spela någon roll inte ha någon betydelsedet spelar inte någon roll om vi tar tåget eller bussen, för restiden blir än­då två timmar
om­bytta roller det att två parter över­tar var­andras tidigare funktionerefter valet var det plötsligt om­bytta roller mellan det regerande partiet och oppositionen
spela stor roll ha stor betydelsei rapporten fram­kommer att sociala nät­verk och kontakter spelar stor roll för chansen att få ett arbete
belagt sedan 1769
Sex roller söker en författare. Svensk titel på pjäs av Luigi Pirandello (ur­premiär 1921); i Sverige upp­förd bland annat av Ingmar Bergman på Intiman i Malmö 1953
2roll rollen rollar
roll·en
substantiv
[rål´]
rörelse vid avancerad flygning som inne­bär att planet roterar ett helt varv kring sin längd­axel
halvroll
äv. om liknande rörelse med kajak
kajakroll
belagt sedan 1923; av engelska roll med samma betydelse, till roll '(att) rulla'; samma ord som 1roll 1