publicerad: 2021  
romb romben romber
substantiv
[råm´b]
regel­bunden fyrsidig figur där alla sidor är lika långa men vinklarna (normalt) inte räta
kvadraten kan betraktas som ett special­fall av romben; i en romb är sidorna parvis parallella
belagt sedan 1744; av grek. rhom´bos med samma betydelse, till rhem´bein 'vrida'