publicerad: 2021  
rusttjänst rust­tjänsten
rust|­tjänst·en
substantiv
rus`ttjänst
historiskt krigs­tjänst till häst i äldre tid; vanligen mot skatte­frihet
belagt sedan 1561; ombildn., efter rusta, av tyska Rossdienst, till Ross 'häst' och Dienst 'tjänst'; jfr ur­sprung till russ