publicerad: 2021  
rådgivning råd­givningen
råd|­giv·ning·en
substantiv
`dgivning
det att ge råd särsk. i personliga frågor
rådgivningsbyrå; energirådgivning; familjerådgivning; yrkesrådgivning
rådgivning (till/åt någon)
rådgivning (till någon)
rådgivning (åt någon)
juridisk råd­givning; ekonomisk råd­givning; social råd­givning
belagt sedan ca 1755