publicerad: 2021  
1råd rådet, plural råd, bestämd plural råden
råd·et
substantiv
1 förslag om lämpligt tillvägagångs­sätt ofta av personlig el. vänskaplig karaktär
rådgivning; hälsoråd; smakråd; tvättråd
ett råd (till någon) (om något/att+verb/sats)
ett råd (till någon) (om något)
ett råd (till någon) (om sats)
ett råd (till någon) (om att+verb)
ett råd (till någon) (att+verb/sats)
ett råd (till någon) (sats)
ett råd (till någon) (att+verb)
ett gott råd; ett hand­fast råd; konkreta råd; be om råd; ge någon ett råd; följa ett råd; han lydde hennes råd och tog semester
äv. om förslag av mer officiell karaktär
rådgivning; rådsökande
bi­stå någon med råd och dåd hjälpa någon med råd och i handlingde bi­stod teatern med råd och dåd i repertoar­frågor
fråga någon till råds be någon om an­visningarhon brukar fråga sin mor­mor till råds om allt som har med trädgårdsskötsel att göra
nu är goda råd dyra nu är situationen allvarligdet har inte regnat på två månader, så nu är goda råd dyra för odlarna
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska raþ 'råd; ut­väg; hjälp; plan'; i bet. 'rådsförsamling' från tyska, efter lat. consil´ium med samma betydelse; gemensamt germanskt ord; till 1råda 1
2 samling personer som ut­setts att fatta beslut eller ge rekommendationer in­om visst om­råde
rådsmöte; elevråd; kulturråd; skolråd
Brotts­förebyggande rådet; Nordiska rådet
ur­sprungligen om grupp (hög­ättade) personer som måste till­frågas av kung eller dylikt före dennes beslut historiskt
makt­kampen mellan kungen och rådet
äv. om en­staka med­lem i så­dan församling i sammansättn.
rådsförsamling; borgarråd; statsråd
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
3 vanligen i sammansättn. över­läggning för att komma fram till gemensam stånd­punkt in­om mindre grupp
SYN. rådslag
familjeråd; krigsråd; samråd
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
2råd ingen böjning, utrum
substantiv
1 till­räckligt med pengar för att köpa något (som fram­går av samman­hanget)
ha råd (med någon/något)
ha råd (med någon)
ha råd (med något)
ha råd (att+verb)
hon har inte råd att köpa nya skor förr­än nästa månad
äv. bildligt i fråga om annat värde
en chans som hon inte hade råd att missa
efter råd och lägenhet efter vad resurserna tillåteralla hjälptes åt att bi­dra efter råd och lägenhet till de katastrof­drabbade
belagt sedan 1554; samma ord som 1råd!!
2 lämpligt sätt att lösa ett problem
finna på råd; det blir väl någon råd med betalningen; kommer tid, kommer råd
inte veta sig någon levande(s) råd var­dagligtinte finna någon som helst ut­vägrektorn visste sig ingen levandes råd när vandaliseringen på skolan bara blev värre och värre
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga