publicerad: 2021  
rökstopp rök­stoppet, plural rök­stopp, bestämd plural rök­stoppen
rök|­stopp
substantiv
`kstopp
det att upp­höra med rökning
med några veckors rök­stopp i an­slutning till en operation förbättras läkningen av såret
äv. om ut­talat förbud att röka
rök­stopp på restauranger och caféer
belagt sedan 1943