publicerad: 2021  
slinga slingan slingor
sling·an
substantiv
sling`a
1 krök eller vindling t.ex. på väg, rep el. band el. som prydande detalj på konst­verk
ornamentslinga; rökslinga
vägen gick i en slinga bak­om husen
äv. helhet som inne­fattar flera krökar, vindlingar eller dylikt
äv. om hörsel­hjälp­medel i större sal
äv. om längre prydnads­belysning
spec. äv. (tunnare) test av hår ibland artificiellt färgat
hårslinga
göra blonda slingor i håret
belagt sedan 1695; av tyska Schlinge med samma betydelse; besläktat med 1slunga!!; jfr ur­sprung till ljung, 1slang!!
2 del av ett datorprogram som kan upp­repas många gånger
programslinga
belagt sedan 1950-talet