publicerad: 2021  
saxare saxaren, plural saxare, bestämd plural saxarna
eller
sachsare sachsaren, plural sachsare, bestämd plural sachsarna
sax·ar·en, sachs·ar·en
substantiv
[sax`-]
person till­hörande ett forn­tida german­folk som under en tid bodde i norra Tysk­land
saxarna besegrades och kristnades av Karl den store; Eng­land invaderades av angler, saxare och jutar
äv. om person från fursten­dömet eller del­staten Sachsen
belagt sedan 1610; jfr fornsvenska saxi med samma betydelse (anv. som till­namn); av om­diskuterat urspr.; ev. till fornsaxiska sahs 'kort svärd'