publicerad: 2021  
sadelbruten sadelbrutet sadelbrutna
sadel|­brut·en
adjektiv
sa`delbruten
som lider av skada vållad av tryck eller skavning från sadel om rid­djur, särsk. häst
belagt sedan 1690