publicerad: 2021  
salig saligt saliga
sal·ig
adjektiv
sa`lig
1 som till­hör eller leder till guds­riket enl. kristen tro
en salig hädan­färd; de saligas ängder
äv. försvagat i icke-religiösa samman­hang mycket lycklig och upp­rymd
hemma­laget gjorde seger­målet i slut­minuten in­för en salig publik; han hade ett saligt leende på läpparna
äv. all­mänt förstärkande fullständig
en salig blandning; allt var i en salig röra efter barnkalaset
en­var blir salig på sin fason se fason
en­var blir salig på sin tro se tro
salig i åminnelse se åminnelse
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska saligher 'lycklig; salig'; trol. av lågtyska salich med samma betydelse; bildn. till säll
2 ålderdomligt el. skämtsamt endast attributivt i förbindelse med subst. i obestämd form sing.; vanligen obetonat som nu­mera är död om person
det löser sig, som min salig man brukade säga
belagt sedan 1536
Saliga ni som är fattiga, er till­hör Guds rike. Bibel 2000, Lukas 6:20 (ur Bergs­predikan)