publicerad: 2021  
samhällsbärande ingen böjning
sam·hälls|­bärande
adjektiv
sam`hällsbärande
som upp­bär viktig(are) funktion i sam­hället
samhälls­bärande yrken; svenskan är enligt språklagen huvud­språk och det samhälls­bärande språket i Sverige
belagt sedan 1891