publicerad: 2021  
sammanräkning samman­räkningen samman­räkningar
samm·an|­räkn·ing·en
substantiv
samm`anräkning
det att räkna samman något
röstsammanräkning
sammanräkning (av något/några)
sammanräkning (av något)
sammanräkning (av några)
belagt sedan ca 1920