publicerad: 2021  
sammanställa sammanställde sammanställt, presens sammanställer
verb
samm`anställa
äv. lös förbindelse, se ställa samman bringa samman för att åstad­komma ett ordnat material av någon större mängd spridda upp­gifter; särsk. för att upp­nå över­skådlighet in­för presentation eller dylikt
någon sammanställer något/några
någon sammanställer något
någon sammanställer några
samman­ställa detalj­uppgifter från olika håll; samman­ställa sina iakt­tagelser
äv. med ton­vikt på resultatet
samman­ställa ett informations­material
belagt sedan 1784
sammanställasammanställande, sammanställning