publicerad: 2021  
sammansvetsad sammansvetsat sammansvetsade
samm·an|­svets·ad
adjektiv
samm`ansvetsad
vars med­lemmar är starkt bundna till var­andra om grupp eller dylikt
sammansvetsad med någon/något
sammansvetsad med någon
sammansvetsad med något
några är sammansvetsade
det tätt samman­svetsade kollektivet
belagt sedan 1924