publicerad: 2021  
sankt maskulinum sankte, femininum sankta
S:t, S:ta
adjektiv
[saŋ´t] el. [saŋ´kt]
i namn på helgon som hyllas som helig
Sankte Per; Sankta Birgitta; Sankta Lucia
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Särestad, Västergötland); runform sata (fem.), fornsvenska sankte; av lat. sa´nctus 'helig'; ev. besläktat med 1såt!!; jfr ur­sprung till sanktion, sanktuarium