publicerad: 2021  
scanna scannade scannat
eller
skanna skannade skannat
verb
[skan`a]
ut­föra scanning av bild, text eller dylikt
någon scannar något
spec. ofta med partikelnin över­föra (text) med scanner till dator
någon scannar (in) något
de scannade in texten för att kunna redigera den digitalt
ibland bildligt ofta med partikelnav under­söka på nära håll
någon scannar (av) något
som stor­stads­minister ville hon scanna av förorts­områdena för att förstå utanförskap och segregation bättre
belagt sedan 1960-talet; se ur­sprung till scanner
scannascanning
skannaskanning