publicerad: 2021  
sedel sedeln sedlar
sedl·ar
substantiv
se´del el. se`del
1 (litet) officiellt ut­givet dokument med tryckt värde­angivelse, som gäller som all­mänt betalnings­medel i viss stat el. visst förbund av stater; vanligen tryckt på spec. papper, ofta med vatten­stämpel m.m., för att försvåra förfalskning
JFR mynt, peng
sedelbunt; sedelförfalskning; sedelutgivning; dollarsedel; eurosedel; hundrakronorssedel; tvåhundrakronorssedel
trycka sedlar; en bunt sedlar; stoppa sedeln i plån­boken; en halv miljon i sedlar; en smutsig och hop­vikt sedel
belagt sedan 1436 (i bet. 'papperslapp med text') (Bihang till Rimkrönikorna); ca 1650 i bet. 'penningsedel'; fornsvenska sedel; via tyska av lat. sched´ula 'litet pappersblad', till sched´a 'träskiva (att skriva på)'
2 vanligen i sammansättn. dokument som inne­håller kortare upp­lysning ofta från myndighet; ibland nöd­vändig för att man ska kunna ut­nyttja viss rättighet
belagt sedan 1436 Bihang till Rimkrönikorna