publicerad: 2021  
1sedan
även vardagligt
1sen
sed·an
adverb
se`dan el. sen´
i det (i tiden) närmast följande i förhållande till viss tid­punkt
först kom älgkon, sedan två kalvar; man undrar vad som hände sedan; först blev det mid­dag, och sedan bjöds det på kaffe och konjak; hon in­ledde med en historisk över­sikt för att sedan presentera en aktuell under­sökning
äv. mer rumsligt
först ligger ett berg på höger sida och sedan en dal­gång
äv. i fråga om logisk ordning
ledar­lagen har samma poäng, sedan är det ett hopp på fem poäng till trean
äv. försvagat, ofta för att fram­häva någon mots. till det före­gående
när det sedan gäller NN ...; om detta sedan beror på ett miss­förstånd är mindre intressant; denna regel får man inte bryta mot, sedan kvittar det hur många praktiska skäl som man an­för; bilen var bra och så billig sedan!
för (viss tid) sedan vid en tid­punkt som in­träffade (viss tid) tidigarejag träffade henne för två timmar sedan
och hör sen! se höra
än sen då? var­dagligtvad är det (för märk­värdigt) med det?Du sitter på min plats. – Än sen då?
belagt sedan 1000-talet (runristad berghäll, Hilleshög, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform siþan, fornsvenska siþan, sedhan, sin; bildat till samma stam som äldre sv. sid 'sen; sent'; jfr ur­sprung till omsider, sedermera, 4sen 1
2sedan
även vardagligt
2sen
sed·an
subjunktion
se`dan el. sen´
under den tid eller vid en tid­punkt som följde efter det att viss händelse etc. in­träffat
sedan hon kom, har allt förändrats; det går inte att tala om att vinna ett världs­krig sedan atom­bomben upp­fanns; sedan malm­fyndigheten tog slut, har staden långsamt av­folkats; han gick ut, sedan han släckt ljuset
belagt sedan 1285 (stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska siþan
3sedan
även vardagligt
3sen
sed·an
preposition
se`dan el. sen´
under en tids­rymd som räknas från viss tid­punkt el. händelse
hon är lands­hövding sedan 2012; de bor i Stock­holm sedan ett halv­år till­baka
sedan barns­ben se barnsben
belagt sedan 1430–50 (Flores och Blanzeflor); fornsvenska sidhan
4sedan sedanen sedaner
sedan·en
substantiv
[-a´n]
täckt bil­kaross med två eller fyra dörrar och plats för fyra eller fler personer, där bagage­utrymmet är skilt från kupén
sedanmodell
en fyr­sitsig sedan
belagt sedan 1916; av engelska sedan med samma betydelse, äldre 'bär­stol'