publicerad: 2021  
senapsgas senaps­gasen
senaps|­gas·en
substantiv
se`napsgas
en färg­lös, senaps­luktande, oljig vätska som an­griper slem­hinnor och som har an­vänts som strids­gas men äv. i växt­förädlings­samman­hang
mutationer fram­kallade av senaps­gas
belagt sedan 1920