publicerad: 2021  
sensualism sensualismen
sensu·al·ism·en
substantiv
sensualis´m
in­riktning på det sinnliga ofta särsk. på det sexuella
sensualismen och närheten i deras relation
belagt sedan 1835; till sensuell