SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
geocen´trisk adjektiv ~t geo·centr·isksom förut­sätter att jorden är universums centrum om världs­åskådning, särsk. den som rådde i Europa under antiken och medel­tiden af.astron.MOTSATSantonymheliocentrisk JFRcohyponymptolemaisk den äldre, geocentriska världs­bildensedan 1795