publicerad: 2021  
session sessionen sessioner
sess·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
period när samman­träden regel­bundet äger rum i officiella samman­hang
riksdagssession; vårsession
(på/under/vid) sessionen
() sessionen
(under) sessionen
(vid) sessionen
rätten är inte i session under sommaren; general­församlingens 42:a session
äv. om en­staka samman­träde
hovrättssession
regeringen kallades till en extra session
äv. ut­vidgat
en terapeutisk session; gå till en session med massören
belagt sedan 1593; av lat. sess´io 'sittande; session', till sede´re 'sitta'; jfr ur­sprung till assessor, residera, seans