publicerad: 2021  
1sex
räkneord
grund­talet som är fem plus ett
sexcylindrig; sexsiffrig
sex timmars arbets­dag; insekter har sex ben; hon fick sex eleganta vin­glas i jul­klapp
spec. om mot­svarande klock­slag
hon av­skydde att stiga upp före sex
belagt sedan 900-talet (runsten, Kärnbo, Södermanland (Sveriges runinskrifter)); runform siaks, fornsvenska siäx, säx; gemens. indoeur. ord, jfr t.ex. lat. sex´, grek. hex´
2sex sexet
sex·et
substantiv
samman­fattningen av allt som rör sexualitet
sexgalning; sexliv; sexmissbrukare; sexmord; sexorgie; sexupplysare; analsex; oralsex; smeksex
sex och sam­levnad
spec. om sam­lag
oskyddat sex; säkert sex med kondom; köpa sex; sälja sex; de hade sex på hotellrummet
sex appeal sexuell dragnings­kraftatt Elvis Presley hade sex appeal var det många kvinnor som höll med om
belagt sedan 1938; sex appeal 1932; av engelska sex med samma betydelse; av lat. sex´us 'kön'