publicerad: 2021  
sigill sigillet, plural sigill, bestämd plural sigillen
sig·ill·et
substantiv
sigill´
stämpel­avtryck (i stelnat material) som an­bringas på dokument eller annat före­mål för att symbolisera viss person eller organisation vilket vanligen och ur­sprungligen av­ses in­tyga att personen etc. står bak­om dokumentet el. att försändelsen är orörd
JFR insegel
sigillring; sigillstämpel; sigillvax; lacksigill; stadssigill; ämbetssigill
ett obrutet sigill; bryta ett sigill; med en stämpel gjordes ett sigill i det röda jul­lacket
äv. om själva stämpeln
ett sigill av ben
belagt sedan 1460–61 (i sammansättn. -vax; (Kämnärsräkenskaper i Stockholms stads skottebok)) fornsvenska sighel, sägel; av lat. sigill´um 'liten bild; sigill', till si´gnum 'tecken'; jfr ur­sprung till besegla, försegla, insegel, sigel, signum