publicerad: 2021  
signum signumet, plural signum äv. signa
sign·um·et
substantiv
[siŋ`n-]
tecken som man säkert kan känna igen någon eller något på
(någons) signum
mordet bar maffians omisskännliga signum
spec. om fast­ställd kod eller dylikt för klassificering av böcker
boken är katalogiserad under signum Hce
belagt sedan 1844 (i bet. 'klassificeringskod för böcker'); 1918 i allmännare bet.; av lat. si´gnum 'tecken'; jfr ur­sprung till design, insignier, sigill, signal