publicerad: 2021  
singelolycka singelolyckan singelolyckor
singel|­o·lyck·an
substantiv
sing`elolycka
trafik­olycka med bara ett for­don in­blandat
en del singel­olyckor är troligen självmordsförsök
belagt sedan 1959