publicerad: 2021  
1singel singelt singla
adjektiv
sing´el
ofta i sammansättn. som har att göra med bara en person eller före­teelse
JFR 1solo
spec. i kort­spel som är det enda kortet i viss färg i någon av spelarnas kort­uppsättningar
hjärterkungen satt singel
spec. äv. som inte lever i fastare (sam­bo)förhållande
singelmamma
han har varit singel efter skils­mässan
belagt sedan 1659; av engelska single med samma betydelse; av lat. sing´ulus 'en­skild; en i sänder'; jfr ur­sprung till singularis
2singel singeln singlar
singl·ar
substantiv
sing´el
1 spel med en spelare på varje sida i individuella boll­spel, t.ex. tennis
JFR 2dubbel
singelmatch; damsingel; herrsingel
spela singel
belagt sedan 1897; av engelska single med samma betydelse; till 1singel!!
2 ensamt spel­kort i viss färg
han spelade ut sin singel i hjärter i hopp om att få en stöld i nästa om­gång
belagt sedan 1803
3 mest historiskt grammofon­skiva med (vanligen) bara en låt in­spelad på varje sida
JFR ep, lp
singelskiva
gruppens nya singel blev en stor försäljnings­succé
spec. äv. cd-skiva med bara ett få­tal in­spelade låtar
äv. all­männare en­staka låt som släpps som ljud­fil
singellåt; debutsingel
belagt sedan 1965
4 person som inte lever i ett fastare (sam­bo)förhållande
en bar där singlar kan träffa var­andra; flörtiga singlar på krogen; resor för singlar
belagt sedan 1960-talet
3singel singeln
substantiv
sing´el
naturligt före­kommande grus med 6–20 millimeters korn­storlek anv. i betong och som väg­beläggning
grus är en blandning av singel och sand
belagt sedan 1726; av nederländska singel med samma betydelse; trol. besläktat med singla i dess grundbet. 'klinga; skramla'